Quà Tặng Miễn Phí
luôn luôn : nhận trước trả sau
Người Nhận Trả Phí
phí vận chuyển ,phí lấy quà

3M CL563 equipment cleansing kit

51 đ
Mô tả ngắn:
3M CL563. Width: 20.3 cm, Depth: 17.7 cm
Umbrella Corporation
CL563
10 sản phẩm quà
+
Pre-moistened, all-purpose wipes. Excellent for cleaning shared work spaces. Non-abrasive and safe for use on multiple surfaces including wood, metal, plastic, chrome, finished wood, etc. Clean fresh scent. 25-count canister.

Weight & dimensions

Depth:
17.7 cm
Width:
20.3 cm

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận

Người Tặng Quà

Thông tin liên hệ
+1-123-456-7895

Customers also bought