Quà Tặng Miễn Phí
luôn luôn : nhận trước trả sau
Người Nhận Trả Phí
phí vận chuyển ,phí lấy quà

3M 674 equipment cleansing kit

34 đ
Mô tả ngắn:
3M 674. Package width: 14.600 cm, Package depth: 17.300 cm, Package height: 12.300 cm
Umbrella Corporation
674
9 sản phẩm quà
+
Removes dust and dirt from keyboards. Scrubbing tool designed to remove dirt from keys and fits into hard-to-reach places on keyboards, fax machines, etc. Cleaning solution helps cut through grime, grease, fingerprints, etc. 4 finishing cloths included.

Weight & dimensions

Package depth:
17.300 cm
Package height:
12.300 cm
Package width:
14.600 cm

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận

Người Tặng Quà

Thông tin liên hệ
+1-123-456-7895

Customers also bought