Quà Tặng Miễn Phí
luôn luôn : nhận trước trả sau
Người Nhận Trả Phí
phí vận chuyển ,phí lấy quà

Áp dụng cho một tài khoản nhà cung cấp quà tặng

Become a vendor

  • Access your personal administrator area
  • Use the common storefront to sell your goods
  • Get your profit share